ما به شما خواهیم گفت که تا روز کنکور دقیقا برای استعداد و برای زبان چه کاری باید انجام بدهید.

💢در این وبینار سناریوهای مختلفی برای افراد مختلف با شرایط مختلف مطرح شد.

شما با توجه به شرایط خودت سناریوی مورد نظرت رو انتخاب میکنی و بهترین مسیر رو پیش میری.

تو این وبینار چند تکنیک مهم دروس عمومی هم بهت آموزش داده شده.  پس از این فرصت یادگیری رایگان حداکثر استفاده رو ببر.

اساتید

در این وبینار چند تکنیک مهم دروس عمومی هم آموزش داده شده. از این فرصت برای یادگیری رایگان حداکثر استفاده ببرین. 

زمان برگزاری: دوشنبه 18 دی ماه ساعت 18:30 الی 20