phdpro

بهترین زمان برای شروع مطالعات و کسب آمادگی برای کنکور دکتری 1404، از همین روزهای جاری است. هدفگذاری، برنامه ریزی، انتخاب منابع درست و جامع ، از اقدامات تعیین کننده در این مسیر هستند. برای ورود کنکور دکتری 1404، به سوالات زیر پاسخ دهید:

– آیا از روش صحیح برنامه ریزی اطلاعی دارم؟

– آیا بهترین منابع را می شناسم ؟

– آیا از نقاط قوت و ضعف خود آگاهم؟

– آیا بهترین روش مطالعه ی دروس عمومی را بلدم؟

– و …

هدف از پاسخ به این سوالات، شروع اصولی و پرقدرت مطالعه برای کنکور دکتری است.این وبینار با حضور استاد برترحوزه مشاوره و دروس عمومی کنکور دکتری با هدف پاسخ به سوالات فوق و اخذ راهنمایی های لازم برای شروع مطالعات، در مجموعه دکتر وکیلی برگزار می شود.

وبینار

با حضور اساتید

دکتر رضا خیرآبادی:

برنامه ریزی اصولی و شکل مطالعه درست درس زبان انگلیسی منابع و کسب درصد عالی در درس زبان ویژه کنکور دکتری 1404

استاد هوشمند مهدوی:

برنامه ریزی اصولی و شکل مطالعه درست درس استعداد تحصیلیمنابع و کسب درصد عالی در درس استعداد تحصیلی ویژه کنکور دکتری 1404

سرکارخانم قاسمی:
برنامه ریزی و مشاوره کنکور دکتری 1404