معرفی درس زبان انگلیسی در آزمون دکتری نیمه متمرکز

همانطور که می دانیم درس زبان دکتری در کنار استعداد تحصیلی، دو درسی هستند که به عنوان دروس عمومی مشترک همه گروه ها و رشته ها در آزمون دکتری نیمه متمرکز از سال 1390 تا کنون حضور داشته است.

درس زبان دکتری از سال 1393 تا کنون دارای سی تست در سه بخش بوده است:

درس زبان دکتری به دلیل ضعف عمومی داوطلبان آزمون دکتری در زبان انگلیسی همواره نقطه ضعف بسیاری از داوطلبان آزمون دکتری بوده است به گونه ای که بسیاری از آنها این بخش از آزمون را حل نکرده باقی می گذارند و گاهی نیز با نمره منفی مواجه می شوند.

این در حالی است که در صورتی که بدانیم چگونه با این درس از آزمون دکتری مواجه شویم و برای آن مطالعه کنیم به خوبی می توان در این درس با هر سطح قبلی، به درصد بین 25 تا 35 درصد دست یافت که این درصد بالاتر از میانگینی است که دعوت شدگان به مصاحبه در اکثر رشته ها کسب می کنند

گرامر

در بخش گرامر مهمترین رویکرد، مطالعه نکات کم اما کافی است. 13 نکته طلایی گرامر که توسط دکتر خیرآبادی تدریس می شوند حداقل بالای 85 درصد (و تا 100 درصد) از تمامی هشت تست بخش زبان دکتری را پوشش می دهد.

این نکات عبارتند از:

1-زمانها و بحث معلوم و مجهول

2-شكل فعل دوم

3- مطابقه يا agreement

4-توازي يا همساني مقولات دستوري (parallelism)

5-ساختارهاي بدون فاعل(dangle structures)

6- حشو (redundancy)

7- همپايگي (coordination)

8-متابعت (موصول‌ها و جمله‌واره‌ها)

9- وارونگي (inversion)

10-صفت

11- قيد

12- شرطي‌ها

13-حروف تعريف و اضافه و نکات تکمیلی

درک مطلب

در بخش لغت که 12 تست از آزمون زبان دکتری را تشکیل می دهد دو نکته بسیار مهم است:

الف) چه بخوانیم

ب)چگونه بخوانیم

در بخش چه بخوانیم فهرست واژگان زیر توصیه می شود:

1-504 واژه، لغات ضروری تافل، 125 واژه دشواری و ضروری، 1100 واژه و لغات جی آر ای

در بخش چگونه بخوانیم سه تکنیک ریشه یابی، شبکه معنایی و توجه به سلیقه طراحان سوال آزمون زبان دکتری بسیار مهم هستند و می توان با تسلط در آنها بین 8 تا 10 تست از 12 تست این بخش را به درستی پاسخ داد.

درک مطلب

بخش درک مطلب با ده تست از بخش هایی است که بسیاری از داوطلبان اصلا زمان و یا انگیزه ای برای حل تستهای آن ندارند. این در حالی است که 20 تا 30 درصد تستهای این بخش اصلا نیاز به خواندن متن ندارد و با دانستن چند تکنیک درک مطلب می توان تا 50 الی 60 درصد تستهای این بخش را با اطمینان و درستی پاسخ داد. تکنیکهای مدیریت زمان و مدیریت متن و تمرین کافی در این بخش دارای اهمیت فراوان است.