شبی به بلندای آرزوها

با تخفیف یلدایی گروه آموزشی دکتر وکیلی، موفقیتت توی کنکور دکتری 1402 رو تضمین کن!

هدیه یلدای موسسه آموزشی دکتر وکیلی

شب یلدای امسال با سال های گذشته متفاوته؛ چون با استفاده از تخفیف ویژه گروه آموزشی دکتر وکیلی می تونید بسته آموزشی زیر رو با تخفیف فوق العاده دریافت کنید و قبولی توی آزمون دکتری 1402 رو تضمین کنی.

این بسته آموزشی شامل موارد زیر است:

پکیج اول :

 • بیش از 45 ساعت فیلم آموزشی صفر تا صد (استعداد تحصیلی) +
 • یک مرحله آزمون آزمایشی زبان و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه و تحلیل
 • صد تست گلچین از سوالات سالهای اخیر استعداد تحصیلی
 • آزمون تعیین سطح استعداد و زبان همراه با پاسخنامه
 • 5 ساعت فیلم آموزش لغات ۵۰۴
 • قیمت اصلی دوره: 1،750،000 تومان
 • با تخفیف: 790،000 تومان

پکیج دوم :

 • بیش از 45 ساعت فیلم آموزشی صفر تا صد (زبان عمومی) +
 • یک مرحله آزمون آزمایشی زبان و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه و تحلیل
 • صد تست گلچین از سوالات سالهای اخیر استعداد تحصیلی
 • آزمون تعیین سطح استعداد و زبان همراه با پاسخنامه
 • 5 ساعت فیلم آموزش لغات ۵۰۴
 • قیمت اصلی دوره: 1،750،000 تومان
 • با تخفیف: 790،000 تومان

پکیج سوم :

 • بیش از 45 ساعت فیلم آموزشی صفر تا صد (استعداد تحصیلی و زبان عمومی) +
 • یک مرحله آزمون آزمایشی زبان و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه و تحلیل
 • صد تست گلچین از سوالات سالهای اخیر استعداد تحصیلی
 • آزمون تعیین سطح استعداد و زبان همراه با پاسخنامه
 • 5 ساعت فیلم آموزش لغات ۵۰۴
 • قیمت اصلی دوره: 3،250،000 تومان
 • با تخفیف: 1،390،000 تومان