نمایش 19–19 از 19 نتیجه

نکات طلایی استعداد شغلی ویژه آزمون استخدامی

آزمون استعداد شغلی به دلیل پیچیده شدن روابط شغلی در سازمان‌ها و ضرورت یافتن وجود مهارت‌های شغلی، جدای از میزان اطلاعات تخصصی مورد نیاز برای احراز هر شغل ایجاد شده است. در آخرین پژوهش‌هایی كه در مؤسسه تحقیقاتی دانشگاه فونیكس در مورد مهارت‌های مورد نیاز نیروی كار در سال‌های پیش رو انجام شده است، 10 مهارت شناسایی شده كه اكثر آن‌ها مهارت‌هایی است كه آزمون استعداد شغلی قصد سنجش آن‌ها را دارد.
110,000 تومان