نمایش 7–10 از 10 نتیجه

طرح هادی

در این طرح که برای تعداد بسیار محدودی از داوطلبان آزمون دکترا تدارک دیده شده، شرکت-کنندگان می توانند از زمان تصمیم به شرکت در آزمون دکتری تا زمان آزمون کتبی و حتی پس از آن برای آزمون مصاحبه دکتری، در تمام مراحل از راهنمایی و مشورت خصوصی دکتر وکیلی بهره ببرند.
5,000,000 تومان